INVESTITOR:

Rotas d.o.o.

Lokacija: Otiški Vrh
Leto gradnje: 2017
Rang: 300 m2

Produkti
  • Novogradnja
  • jeklena konstrukcija
  • fasada
  • streha
  • kleparski zaključki