INVESTITOR:

HTB GmbH

Lokacija: Dunaj
Leto gradnje: 2015
Rang: 400 m2

Produkti
  • Sanacija
  • panelna fasada
  • streha
  • jeklene podkonstrukcije
  • kleparski zaključki